Herinrichting en functiewijziging monument Stille Veerkade, Den Haag

Voor dit pand is allereerst een studie verricht naar de mogelijkheden voor het creëren van bedrijfsruimte(n) plus een woning of twee woningen. De opdrachtgever heeft gekozen voor een bedrijfsruimte en een woning, gelegen in het achterhuis, waarna het plan verder uitgewerkt is; tekenwerk is opgesteld, overleg gevoerd met Monumenten – en Welstandscommissie en de aanvraag bouwvergunning met bijbehorende berekeningen is ingediend.

Neem contact op