Renovatie winkelplint, 12 panden, Paul Krugerlaan e.o., Den Haag

Voor 12 panden is de bouwkundige staat van de winkelpuien geïnventariseerd. De bestaande voorgevels zijn ingemeten en getekend. Op basis van “Het Gevelplan Paul Krugerlaan e.o.” is per pand een gevelontwerp dat voldoet aan de eisen vermeld in dit plan opgesteld, inclusief een kostenraming per pand. Aan de hand van de kosten en de mogelijke materialen is door de opdrachtgever een keuze gemaakt, waarna voor ieder pand een bouwvergunning is aangevraagd.

Neem contact op