Renovatie Dieselflat, Schiedam

Voor deze flat is een bouwkundig rapport opgesteld, waarna de VvE bij de gemeente een lening (subsidie) heeft aangevraagd in samenwerking met het Servicepunt Woningverbetering. In samenspraak met de bestuurder, de bouwcommissie en later de aannemer is een uitvoeringsplan opgesteld. Voor het vervangen van de galerij- en trappenhekken is een bouwvergunning aangevraagd. Het gehele project van opstellen werkomschrijving, aannemersselectie, vervangen hekken en kleuradvies tot het houden van toezicht is door ons bureau uitgevoerd.

Neem contact op