Quick-scan (bouwkundige inspecties) Daltonstraat, Schiedam

Een studie naar de haalbaarheid voor het renoveren van de woningen aan de Daltonstraat. Voor een aantal panden is een complete bouwkundige inspectie uitgevoerd, waarna aan de hand van deze bevindingen per pand een globaal plan van onderhoud, inclusief een kostenraming, is opgesteld.

Neem contact op