Advies onderhoud en aanpassen indeling vakantiebungalows, Rhenen

Een groot deel van de bungalows was verouderd en de huidige functionaliteit liet te wensen over (o.a. gedateerde indeling en grootte). Tevens speelden in een aantal bungalows een terugkerend vochtprobleem. Steekproefsgewijs zijn bouwkundige inspecties uitgevoerd aan de hand waarvan een plan voor het wegwerken van achterstallig onderhoud is opgesteld. Onderzoeken zijn uitgevoerd naar de oorzaak van het vochtprobleem en de oplossingen verwerkt in een advies rapport. Tot slot zijn ontwerp voorstellen gemaakt die, uitgaande van de huidige bungalows en met een minimale investering, gebruikt konden worden voor het vergroten van de bungalows en het geschikt maken voor 6-8 personen (i.p.v. 4-6 pers.). Aan de hand van deze studie en adviezen was het mogelijk voor de opdrachtgever een onderhoudsplan op te stellen en een afweging te maken voor het al dan niet slopen of aanpassen van de bungalows.

Neem contact op