- nieuwbouw & interieur     

  - aan- en verbouw               

contact
ARCHITECTEN

 

- renovatie & onderhoud    

 - meerjaren                             

   onderhoudsplannen        

- energielabel &                    

 

maatwerkadvies              

- overige werkzaamheden   

info@pk2architecten.nl

tel.          010 - 4111503

        home            

        projecten        

          contact          

  werkzaamheden

Herinrichting en functiewijziging monument Stille Veerkade, Den Haag

Voor dit pand is allereerst een studie verricht naar de mogelijkheden voor het creëren van bedrijfsruimte(n) plus een woning of twee woningen. De opdrachtgever heeft gekozen voor een bedrijfsruimte en een woning, gelegen in het achterhuis, waarna het plan verder uitgewerkt is; tekenwerk is opgesteld, overleg gevoerd met Monumenten – en Welstandscommissie en de aanvraag bouwvergunning met bijbehorende berekeningen is ingediend.

 

Goudsesingel

> volgende