- overige werkzaamheden

  - nieuwbouw & interieur    

  - aan- en verbouw               

contact
ARCHITECTEN

 

- renovatie & onderhoud

 - meerjaren                           

   onderhoudsplannen        

- energielabel &                   

maatwerkadvies              

info@pk2architecten.nl

tel.          010 - 4111503

        home            

        projecten        

         contact          

  werkzaamheden

Naast de hiervoor vermelde werkzaamheden is er nog een aantal kleinere werkzaamheden, eventueel als onderdeel van een compleet project, die wij voor u kunnen uitvoeren.

 

Aanvraag Omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning).

Voor een groot deel van de bouwkundige werkzaamheden is het aanvragen van een omgevingsvergunning bij uw gemeente verplicht. Indien u niet weet of een vergunning nodig is, kunt u contact met ons opnemen.

Meer

 

Bouwkundige inspectie/ aankoopkeuring.

Belangrijk bij de aanschaf van een woning, appartement of ander pand, is de bouwkundige staat van het object. Wij voeren graag een bouwkundige inspectie voor u uit en stellen hiervoor een rapport op of voeren een aankoopkeuring uit, indien van toepassing met NHG.

Meer

 

Calculaties.

Wanneer u plannen heeft voor een verbouwing van of in uw woning, kunnen wij de te verwachten kosten voor u calculeren.

Meer

 

Ondersteuning Vereniging van Eigenaren (VvE).

Bij het opstarten/ activeren van een VvE dienen diverse zaken geregeld te worden. Door onze ervaring weten wij welke zaken belangrijk zijn. Wij zijn geen bestuurder, maar helpen uw VvE graag bij het opstarten of bij andere vragen of problemen.

Meer

 

Splitsingstekeningen/ tekenwerk algemeen.

Wanneer u uw pand wilt laten splitsen in diverse appartementen kunnen wij het benodigde tekenwerk voor u uitvoeren.

Ook voor ander bouwkundig tekenwerk kunt u ons bureau inschakelen.

 

Overige werkzaamheden