- overige werkzaamheden   

  - nieuwbouw & interieur

  - aan- en verbouw                 

contact
ARCHITECTEN

 

- renovatie & onderhoud    

 - meerjaren                            

   onderhoudsplannen           

- energielabel &                    

maatwerkadvies              

info@pk2architecten.nl

tel.          010 - 4111503

        home            

        projecten        

          contact          

  werkzaamheden

Bouwkundige inspecties project Werk aan de Winkel, Schiedam

Voor de gemeente Schiedam zijn voor nagenoeg alle panden in het centrum aan de Hoogstraat, Broersveld en in een aantal omliggende straten, bouwkundige inspecties uitgevoerd. Aan de hand van de rapporten zijn veel van de panden opgeknapt met subsidie (laagrentige lening gemeente).

Een studie naar de haalbaarheid voor het renoveren van de woningen aan de Daltonstraat. Voor een aantal panden is een complete bouwkundige inspectie uitgevoerd, waarna aan de hand van deze bevindingen per pand een globaal plan van onderhoud, inclusief een kostenraming, is opgesteld.

Voor de aanvraag van subsidie bij de gemeente was het nodig tekenwerk voorzien van diverse details op te stellen. Ons bureau heeft de panden ingemeten en getekend en in nauw overleg met de opdrachtgever de details opgezet en de isolatie van de daken en de geluidswering van kozijnen uitgezocht.

Quick-scan (bouwkundige inspecties) Daltonstraat, Schiedam

Tekenwerk subsidie renovatie diverse panden West Varkenoordseweg, Rotterdam

overige werkzaamheden-2

> volgende