contact
ARCHITECTEN
meerjaren onderhoudsplannen

  - aan- en verbouw               

energielabels & energiemaatwerkadvies

 

- renovatie & onderhoud

 - meerjaren                           

   onderhoudsplannen

  - nieuwbouw & interieur     

- energielabel &                   

 

maatwerkadvies                

- overige werkzaamheden   

info@pk2architecten.nl

tel.          010 - 4111503

        home            

        projecten        

         contact          

  werkzaamheden

Wanneer u voor uw woning of uw VvE een meerjaren onderhoudsplan wilt laten opstellen, zullen wij eerst bepalen voor hoeveel jaar het plan opgesteld dient te worden: 10 jaar is het meest gebruikelijk, maar voor VvE’s waar het achterstallig onderhoud al weggewerkt is en er vooral sprake is van cyclisch onderhoud, kan ook een plan voor 15 of 20 jaar opgesteld worden. Tevens is het mogelijk een opgesteld plan (twee) jaarlijks te actualiseren.

 

Wanneer sprake is van een VvE, vernemen wij graag welke elementen, zoals kozijnen of (delen van) balkons, individueel zijn, volgens de splitsingsakte (of andere afspraken binnen de VvE). Wij voeren dit overleg bij voorkeur met de bestuurder of voorzitter van uw VvE.

 

Tijdens de inspectie bekijken wij het complete pand, met name richten wij ons op het casco (buitenzijde). Bij een VvE willen wij zoveel mogelijk appartementen inspecteren, zodat wij een goede indruk hebben van de staat van onderhoud van het complete complex. Wanneer het niet mogelijk is dat iedereen aanwezig is, is het van belang dat wij diverse appartementen verspreid over het complex kunnen bekijken.

 

De inspectie betreft een visuele inspectie en is derhalve niet destructief. Voor elementen die niet goed te bereiken zijn, wordt een aanname gedaan (of desgewenst een hoogwerker gehuurd, maar dit brengt extra kosten met zich mee). Afhankelijk van de aangetroffen staat van de diverse elementen wordt aangegeven welke elementen eerst onderhoud nodig hebben. Tevens wordt per ingreep een indicatie van de kosten vermeld, zodat een duidelijk inzicht wordt verkregen welke bedragen er in welk jaar nodig zijn. Aan de hand van deze bedragen kan een passend reservefonds (zoals vereist door de overheid) opgebouwd worden.

 

Werkzaamheden die individueel zijn, kunnen desgewenst buiten het plan gelaten worden en in een aparte bijlage opgenomen worden. Op deze manier heeft de VvE een compleet plan, maar komen de individuele kosten niet in het rapport voor.

 

Een voorbeeld van een door ons opgesteld meerjaren onderhoudsplan kunt u hier bekijken.

 

Kijkt u voor de uitvoering van uw meerjaren onderhoudsplan ook onder VvE ondersteuning.

 

 

 

Meerjaren Onderhoudsplannen, gespecificeerd

meerjaren onderhoudsplannen

< terug